ผู้ผลิตเครื่องสำอางจากวัตถุดิบธรรมชาติ เน้นผลิตภัณฑ์ผมA natural Thai herb manufacturing and supply spa products, cosmetic, aroma products?and natural soap in Thailand since on January, 2016. Our products concern the natural Thai herbal treatment and protect your skin by natural herb and relax with aroma during a day. We produce and supply spa products, cosmetic and natural soap under CHEETAWAN brand.

ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง

ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก, ไส้สับกระดาษ และพาเลทกระดาษ

บริษัท อาตาปี จำกัด (Atapy Co., Ltd.) เป็นบริษัทมัลติมีเดียเฮ้าส์ (Multi-media House) ที่ดำเนินธุรกิจด้านบริษัทผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร อาทิเช่น ผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D, อินโฟกราฟฟิค, สื่อการเรียนการสอน, ดิจิตอลคอนเทนและสื่อออนไลน์ต่างๆ และเพื่อตอบสนองลูกค้าที่มีความต้องการทางด้านสื่อออนไลน์และไอทีมากขึ้น บริษัท อาตาปี จำกัดจึงได้เพิ่มการให้บริการทางด้านผลิตซอร์ฟแวร์ (Software House) ในรูปแบบการให้บริการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่น ด้วยความคิดสร้างสรรค์ผสานกับความความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ที่ทำให้เราสามารถให้บริการได้ทุกประเภทธุรกิจได้อย่างลงตัว ในปี 2558 บริษัทมีนโนบายการเพิ่มธุรกิจด้านการออกแบบ การสร้าง การพัฒนา และการบริการ โดยเน้นด้านนวัตกรรมสุขภาพเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในอนาคตคือ กลุ่มผู้สูงอายุปละกลุ่มผู้ป่วย และโรงพยาบาล

Innovation and tooling support and traddingThe company?s name came from Su ? Ji ? Pu ? Li = 4 essential skills that the intellectual should have according to Buddhism religion which mean Listening-Thinking ? Questioning - Recording accordingly. Company Address : 24 Soi Pracha-u-thit 12, Pracha-u-thit Road, Huaykwang District, Bangkok 10310, Thailand. Contact Detail : Telephone :+ 66 (2) 275-7000 Mobile :+66 (0) 81 682-8966 E- Mail : contact@sujipuli-tech.com Website : www.sujipuli-tech.com General Business Activities Sujipuli Technology Co.,Ltd. has been established since June 2013 by a teamwork with the experiences of more than 20 years in being the sale representative & after sale service in Scientific & Technology Instruments Field. Our business model is based on the accomplishment of selling, installation, and after sale services of our expertise products comprising of :- Batch Chemistry System Flow Chemistry System Microfluidics System Droplet & Encapsulator System Electrochemical Work Station Lab Automation (Sample Preparation) to Government , State Enterprises and Private Companies especially for testing & analysis labs and also the creative innovation in technological & scientific industry unit.

Total  153  item(s)
Page size    Page 1 of 16    1 2 3 4 5